@article{Adaszyńska:2007,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Ewa Adaszyńska. Serce uczelni/ rozm. przepr. Marcin Jerzynek",
  journal = "Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "2--5",
  year    = "2007",
}