@article{Adaszyńska:2008,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Ewa Adaszyńska. Młodzi chcą nowoczesności/ rozm. przepr. Tomasz Sobiło",
  journal = "UZetka : Gazeta Studencka",
  number  = "nr 46",
  pages   = "11",
  year    = "2008",
}