@article{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "27--32",
  year    = "2008",
}