@article{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Zdrowie - podstawowy potencjał rozwoju zawodowego (zarys problemu)",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "53--61",
  year    = "2008",
}