@article{Mróz:2000,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Rozwój osobowości według Sorena Kierkegaarda i Kaziemierza Dąbrowskiego - implikacje dla edukacji",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "Tom 5",
  number  = "nr 1 - 2",
  pages   = "49--58",
  year    = "2000",
}