@article{Łupicki:2007,
  author  = "D. Łupicki and R. Szkudlarek and J. Cichocki and M. Ciechanowski",
  title   = "Zimowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula (Schreber, 1774) w Polsce",
  journal = "Nietoperze",
  volume  = "T. 8",
  number  = "z. 1-2",
  pages   = "27--38",
  year    = "2007",
}