@article{S±siadek:2008,
  author  = "M. S±siadek and R. Rohatyński",
  title   = "Metoda planowania sekwencji montażu do współbieżnego projektowania zespołów maszyn",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 28",
  number  = "nr 2",
  pages   = "149--158",
  year    = "2008",
}