@article{Krasicka-Cydzik:2008,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and A. Kaczmarek and K. Białas-Heltowski",
  title   = "Wpływ szybkości narastania potencjału na proces anodowego formowania nanorurek TiO2",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 11",
  number  = "nr 77-80",
  pages   = "48--51",
  year    = "2008",
}