@article{Fedyczak:2008,
  author  = "Z. Fedyczak and P. Szcześniak and I. Korotyeyev",
  title   = "Nowa rodzina przemienników częstotliwości prądu przemiennego bazujących na topologiach jednobiegunowych sterowników matrycowo-reaktancyjnych",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 11",
  pages   = "308--315",
  year    = "2008",
}