@article{Chciuk:2008,
  author  = "M. Chciuk and A. Myszkowski",
  title   = "Wykorzystanie trzyosiowego dżojstika dotykowego z ciecz± magnetoreologiczn± i siłowym sprzężeniem zwrotnym do sterowania ramionami robota",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 28",
  number  = "nr 4",
  pages   = "34--42",
  year    = "2008",
}