@article{Mróz:2004,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Psychoterapia przez rozwój - podstawowe założenia i problemy",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "T. 9",
  number  = "nr 4",
  pages   = "107--114",
  year    = "2004",
}