@article{Tadeusiewicz:2008,
  author  = "R. Tadeusiewicz and K. Bia│as-Heltowski",
  title   = "Wybrane problemy kszta│cenia w zakresie in┐ynierii biomedycznej - dyskusja pokonferencyjna",
  journal = "In┐ynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 14",
  number  = "no 4",
  pages   = "340--343",
  year    = "2008",
}