@article{Misztal:2009,
  author  = "G. Misztal",
  title   = "Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków",
  journal = "Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia",
  number  = "nr 1",
  pages   = "38--43",
  year    = "2009",
}