@article{Głuchowska:2008,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Estetyka krzyku i estetyka szeptu. Normana Smużniaka malarstwo alchemicznych formuł",
  journal = "Pro Libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "105--109",
  year    = "2008",
}