@article{Mróz:2009,
  author  = "P. Mróz",
  title   = "Przegląd metod do testowania dokładności statycznej urządzeń pomiarowych",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "63--66",
  year    = "2009",
}