@article{Powroźnik:2009,
  author  = "P. Powroźnik",
  title   = "Elastyczny model szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "79--82",
  year    = "2009",
}