@article{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Wokół triady: młodzież - konsumpcja - wychowanie (refleksje)",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "Nr 1-2",
  pages   = "17--19",
  year    = "2009",
}