@article{Głuchowska:2009,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Geniusz, macho, efeb, androgyne...Metamorfozy męskości we współczesnej polskiej ikonosferze",
  journal = "Pro Libris",
  number  = "Nr 1",
  pages   = "13--29",
  year    = "2009",
}