@article{Szmytkiewicz:2009,
  author  = "J. Szmytkiewicz and A. Olencki and P. Mróz",
  title   = "Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 7",
  pages   = "412--414",
  year    = "2009",
}