@article{Mróz:2009,
  author  = "P. Mróz and K. Urbański and J. Szmytkiewicz",
  title   = "Zasady sprawdzania mierników i analizatorów jakości energii",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 7",
  pages   = "415--417",
  year    = "2009",
}