@article{Mróz:2009,
  author  = "P. Mróz and K. Urbański and A. Olencki",
  title   = "Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 7",
  pages   = "429--431",
  year    = "2009",
}