@article{Gratkowski:2009,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Wykorzystanie modeli ontologicznych w procesie uzupełniania zbioru wiedzy niezbędnego w procesie projektowania systemu informatycznego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 7",
  pages   = "515--517",
  year    = "2009",
}