@article{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV-VI",
  journal = "Media4u Magazine",
  number  = "nr X1",
  pages   = "111-113",
  year    = "2009",
  note    = " http://www.media4u.cz/mvvtp2009.pdf [ dostÍp w dniu: 19.06.2009 r.]",
}