@article{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Nowe technologie a odpowiedzialność za zdrowie (perspektywa pedagogiczna)",
  journal = "Media4u Magazine",
  number  = "nr X1",
  pages   = "29--31",
  year    = "2009",
  note    = " http://www.media4u.cz/mvvtp2009.pdf [ dostęp w dniu: 19.06.2009 r.]",
}