@article{Bielska:2008,
  author  = "A. Bielska",
  title   = ""Mała Moskwa", dramat politycznie zakazanej miłości",
  journal = "Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "37--38",
  year    = "2008",
}