@article{Karolenko:2006,
  author  = "J. Karolenko and M. Maciantowicz and J. Cichocki",
  title   = "Nowe stanowisko traszki górskiej Triturus alpestris (Laurenti, 1768) we wschodniej części Zielonej Góry",
  journal = "Przegląd Przyrodniczy",
  volume  = "T. 17",
  number  = "z. 1-2",
  pages   = "116--118",
  year    = "2006",
}