@article{Głuchowska:2009,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Awangarda i Epilog. O prezentacjach sztuki na wystawie "My, berlińczycy/ Wir Berliner. Historia polsko - niemieckiego s±siedztwa"",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 5",
  pages   = "29--30",
  year    = "2009",
}