@article{Głuchowska:2009,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "JA? - TAK!/ ICH? - JA! Berlin-Poczdam-Frankfurt nad Odrą i Słubice - sztuka, kultura i historia, czyli o wyprawie stypendialnej studentów Wydziału Artystycznego",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 6",
  pages   = "29--31",
  year    = "2009",
}