@article{Łupicki:2008,
  author  = "D. Łupicki and J. Cichocki",
  title   = "Występowanie nietoperzy na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w okresie letnim",
  journal = "Nietoperze",
  volume  = "T. 9",
  number  = "z. 1",
  pages   = "19--27",
  year    = "2008",
}