@article{Baron-Polańczyk:2009,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT",
  journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "75--84",
  year    = "2009",
}