@article{Skiba:2009,
  author  = "M. Skiba",
  title   = "Przekszta³cenie nieczynnej linii kolejowej w promenadź w Zielonej Górze",
  journal = "Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "49--53",
  year    = "2009",
}