@article{Bartkowiak:2009,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Prawa dziecka do opieki i wychowania w encyklikach papieskich Leona XIII i Piusa XI",
  journal = "Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne",
  volume  = "VIII",
  number  = "nr 1",
  pages   = "28--44",
  year    = "2009",
}