@article{Adaszyńska:2009,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 9/1",
  pages   = "22--26",
  year    = "2009",
}