@article{Baron-Polańczyk:2009,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Edukacja w silosach - zagrożenie rozwoju ogólnego i zawodowego",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "109--118",
  year    = "2009",
}