@article{Góralczyk:2009,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Uwarunkowania konsumpcji produktów spożywczych",
  journal = "Marketing i Rynek",
  number  = "nr 10",
  pages   = "29--35",
  year    = "2009",
}