@article{Drab:2009,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Wpływ rekultywacji leśnej na zawartość różnych form węgla w gruntach pokopalnianych w Łęknicy",
  journal = "Roczniki Gleboznawcze",
  volume  = "T. 60",
  number  = "nr 3",
  pages   = "58--66",
  year    = "2009",
}