@article{Iszkuło:2006,
  author  = "G. Iszkuło",
  title   = "Program ochrony i restytucji cisa pospolitego",
  journal = "Przegląd Leśniczy",
  number  = "nr 10",
  pages   = "15",
  year    = "2006",
}