@article{Ceitel:2000,
  author  = "J. Ceitel and G. Iszkuło",
  title   = "Zastępcze zbiorowiska brzozy (Betula pendula Roth.) w strefie zamierania lasu w Górach Izerskich",
  journal = "Sylwan",
  volume  = "R. 144",
  number  = "nr 9",
  pages   = "33--43",
  year    = "2000",
}