@article{Romankiewicz:2009,
  author  = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi11",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 29",
  number  = "nr 1",
  pages   = "51--56",
  year    = "2009",
}