@article{Ruprecht:2008,
  author  = "A. Ruprecht and J. Cichocki and R. Szkudlarek",
  title   = "Rozmieszczenie i morfometria podkowca dużego Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) z terenu Polski",
  journal = "Nietoperze",
  volume  = "T. 9",
  number  = "z. 1",
  pages   = "73--77",
  year    = "2008",
}