@article{Gorzelana:1997,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Używki w oczach maturzystów",
  journal = "Problemy Alkoholizmu",
  number  = "nr 8-9",
  pages   = "[1-3] wkładka",
  year    = "1997",
}