@article{Dudek:2007,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Obecność perswazji w języku etyki",
  journal = "Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe",
  number  = "4",
  pages   = "3--13",
  year    = "2007",
}