@article{Pietrulewicz:2009,
  author  = "B. Pietrulewicz and E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Edukacja techniczna i informatyczna w systemie kszta³cenia - wybrane problemy",
  journal = "Kszta³cenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski",
  volume  = "Vol. 11",
  pages   = "141--151",
  year    = "2009",
}