@article{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Wykorzystanie prezentacji wielomedialnych w dydaktyce szkoły wyższej",
  journal = "Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski",
  volume  = "Vol. 8",
  pages   = "247--259",
  year    = "2006",
}