@article{Prüfer:2006,
  author  = "P. Prüfer",
  title   = "Rozwój ludzki - myśl społeczna Kościoła w służbie rozwoju każdego człowieka i wszystkich ludzi",
  journal = "Colloquia Theologica Ottoniana",
  number  = "nr 1",
  pages   = "81--93",
  year    = "2006",
}