@article{Adaszyńska:2010,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa prezentuje swoje zbiory w Europeanie",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 2",
  pages   = "42--44",
  year    = "2010",
}