@article{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Kształtowanie pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "79--84",
  year    = "2009",
}