@article{Fedyczak:2010,
  author  = "Z. Fedyczak and P. Szcześniak and G. Tadra",
  title   = "Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "148--153",
  year    = "2010",
}