@article{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Odpowiedzialność za zdrowie człowieka dorosłego - między wolnością a zniewoleniem?",
  journal = "Edukacja Dorosłych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "27--37",
  year    = "2009",
}