@article{Famuła-Jurczak:2009,
  author  = "A. Famuła-Jurczak and M. Kowalski",
  title   = "Debata i Konferencja",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 9/1",
  pages   = "41",
  year    = "2009",
}